Gezien worden

Gezien worden door de buitenwereld   Gezien worden. Mij wordt [...]